Αναρτήσεις

Τριζάλης

Εικόνα
Γυναικείος,δυναμικός και πηδηχτός χορός, που χορευόταν στο Νομό Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αμπαδιάς (νότιο τμήμα της επαρχίας Αμαρίου).

Απανωμερίτης

Εικόνα
Χορός της Κεντρικής Κρήτης. Είναι ένας από τους παλιούς τοπικούς χορούς που χορευόταν στην επαρχία Αμαρίου και Αγ. Βασιλείου αλλά και σε άλλα χωριά του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου (κυρίως σε αυτά που βρίσκονταν στα όρια με το Ρέθυμνο) μέχρι και λίγο μετά τον πόλεμο.

Ντάμες

Εικόνα
Οι Ντάμες είναι ένα είδος συρτού χορού ή σούστας. Ο χορός συναντάται στο Ρέθυμνο αλλά και στα Χανιά και χορεύεται από ζευγάρια, αλλά με ιδιόρρυθμο τρόπο. 

Αγκαλιαστός

Εικόνα
Ο Αγκαλιαστός είναι είδος ελληνικού παραδοσιακού χορού από την Κρήτη και συγκεκριμένα από την Ιεράπετρα. Είναι διαδεδομένος και στην υπόλοιπη Κρήτη, καθώς και στα ελληνικά νησιά. Ονομάζεται αγκαλιαστός, λόγω του ιδιαίτερου πιασίματος των χορευτών, που φαίνεται να αγκαλιάζει ο κάθε χορευτής τον μπροστινό του.

Σούστα Θράκης ή Σιχτίρ Χαβασί

Εικόνα
Εύθυμος χορός της Θράκης.

Ποδαράκι

Εικόνα
Είναι χορός της Βόρειας και Δυτικής Θράκης ο οποίος προέρχεται από την Ανατολική Ρωμυλία .

Ξέσυρτος

Εικόνα
Χορός που συναντάμε σχεδόν σ’ όλη την Θράκη μ’ αυτό το όνομα ή και με διαφορετικά ονόματα όπως π.χ. στο χωριό Φυλαχτό τον συναντάμε με το όνομα «Σβαρνιστός».