Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2019

Σεήτα-τα

Εικόνα
Παραδοσιακός καππαδοκικός χορός.

Χορός των μαντηλιών

Εικόνα
Ο αντικριστός αυτός χορός σε δίσηµο µέτρο 2/4 χορεύεται από ζευγάρι γυναικών που κρατούν στα χέρια τους µαντήλια.