Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2019

Κόνιαλι ή Χορός των κουταλιών

Εικόνα
Είναι αντικριστός χορός, που χορευόταν σ' ολόκληρη την Καππαδοκία και που χορεύεται ακόμη και σήμερα από όλους τους πρόσφυγες δεύτερης και τρίτης γενιάς και γι’ αυτό μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως «πανκαππαδοκικό» χορό.